Lion Technology

Kurumsal

Kurumsal

Kurumsal

Parallax Background Image

Simple page title with parallax image

Güven

Güven

Güven

GÜVEN
Güven; şirket politikamızın temel taşını oluşturmaktadır.

Karşılıklı güven ilkesi, gerek şirket içinde, gerekse müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile olan ilişkilerimizde işbirliğinin ana temelini oluşturmaktadır. Müşterilerimizle birlikte karşılıklı güveni esas alarak birlikte özel çözümler üretiriz. İş ortaklarımızla kurduğumuz güvenli ilişkiler çerçevesinde ürünlerimizin performans, kalite ve tedariğinin sürekliliğine yönelik çalışmalar yürütürüz. Çalışanlarımızla olan ilişkilerimizde; açıklık, dürüstlük, karşılıklı güven ve saygı her zaman ön plandadır.

DEĞER YARATMAK

Müşterilerimize en son teknolojiyi ve en kaliteli hizmeti sunarız.

Müşterilerimize artı değer yaratan, teknolojik açıdan geleceğe yönelik ürünler sunarız. Bilim ve teknik alandaki ilerlemeyi ürün geliştirme faaliyetlerimiz için bir meydan okuma ve aynı zamanda bir kıstas olarak görmekteyiz. Müşterilerimiz bizi kendileri için Araştırma ve Geliştirme ortağı olarak takdir etmektedir. Kendini işine adamış çalışanlarımız, tavsiye ve desteklerini sunmakla kalmayıp, karşılaşılan sorunlara en uygun çözümleri bulabilmek için, müşterilerimizin özel süreçlerinin tümünü gözden geçirirler. En yüksek düzeyde hizmet kalitemiz, ürünlerimizin performans gücünü ve güvenilirliğini tamamlamaktadır.

Önce Tüketicilerimiz ve Müşterilerimiz!

Tüm birimlerimizle, tüketicilerimizin ve iç/dış kurumsal ve bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar, onların daha güvenli bir yaşama yönelik beklentilerini karşılamada çevik, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım içerisinde oluruz.

Operasyonel Mükemmeliyetçiliğimiz

Operasyonel mükemmellik anlayışımızın temelini, teknolojinin tüm alanlarda etkin kullanımı, yalın iş süreçleri, tanımlı iş yapma sistematiği, veriye dayalı ve hızlı karar verme sistemlerimiz oluşturur.

İnsan Kaynağımız

Bilim, motivasyon, koordinasyon ve başarı meşalemizin ışığında; eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişmelere açık, bilgi paylaşımına ve ekip ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş insan kaynağının en önemli değerlerimizden biri olduğuna inanırız.

Etik Duruşumuz

Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösterir, yasalara, iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranırız. Dürüstlüğe, açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veririz.

Çevresel ve Sosyal Sorumluluğumuz

Çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla üretim yapar, bugünden daha iyi bir gelecek yaratmaya katkıda bulunuruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak çağdaş eğitime, spora, kültür ve sanata destek verme geleneğimizi sürdürürüz.

Uyumluluk

Analitik çözümlerinin ekipmanın %99'u ile uyumludur.

Özelleştirme

Ürünlerimiz müşterinin ihtiyaçlarına göre kişileştirme yeteneğine sahiptir.

Güven

Çok sayıda müşteri ve iş ortaklarımızın şirketimize duyduğu güven

Kendi İmalatımız

Kendi teknolojilerimiz bizi CCTV üreticileri arasında ilk 30'a soktu.